نانوسیم‌ها و نانولوله‌ها با شاخه‌های منشعب شده

محققان مؤسسه پلی تکنیک رنسلار در آمریکا، برای نخستین بار قالب‌های سرامیکی را جهت تولید نانوسیم‌ها و نانولوله‌‌ها با شاخه‌های منشعب شده، به‌کار برده‌اند. این محققان، نانولوله‌های کربنی و نانوسیم‌های فلزی را در داخل ساختارهای اکسید آلومینیوم آندی رشد داده‌اند.