آمادگی اندونزی برای پیشگامی درفناوری‌نانو

خلاصه‌ای از مهم‌ترین نکات مطرح شده در سمینار یک روزه‌ای که در تاریخ ۲۲ فروردین ۸۴ (۱۱ آوریل ۲۰۰۵) در مرکز فناوری‌نانو و زیست‌مهندسی مختار ریاضی واقع در لیپوکاراواکی اندونزی برگزار شد.