روش بهتر تولید برق از منابع گرمایی

معمولاً ۷۰ درصد انرژی موتور خودروها از طریق گرمایی که تولید می‌کنند به هدر می‌رود. اما دانشمندان استرالیایی و اورگان (Oregon) راهکار مؤثری یافته‌اند که نه تنها موجب بازیابی این انرژی از دست رفته می‌شود؛ بلکه در دراز مدت توانایی و قابلیت تولید برق از گرمای