معرفی سایت طرح ایده پردازی کاربردی در فناوری نانو

طرح ایده پردازی، طرحی ابداعی برای برآوردن چندین نیاز به‌طور همزمان است؛ از جمله سعی دارد تحقیقات و ایده های متخصصین را در جهت کاربردی‌شدن و نیازهای روز کشور جهت‌دهی کند، فضای فکری متخصصین کشور را به سمت فضای کاربردی و صنعتی سوق دهد، متخصصین و مدیران صنعت