هم اندیشی کاربرد نانوکاتالیست ها در صنایع پالایش و پتروشیمی

دومین جلسه هم اندیشی«ایده پردازی در فناوری نانو تحت عنوان « نانوکاتالیست ها و کاربرد آن در صنایع پالایش و پتروشیمی» در تاریخ نهم تیر ماه سال جاری در محل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، برگزار می گردد.