ورود سشوارهای مبتنی بر فناوری‌نانو به بازار

شرکت صنایع الکتریکی ماتسوشیتا ژاپن اعلام کرده است، فروش نوع جدیدی ازن سشوارها را که در آنها از فناوری نانو استفاده شده است، ۳۱ خرداد(۲۱ ژوئن ) آغاز کرده است. این سشوارها با دمیدن یون‌های نانومتری مو را مرطوب نگه می‌دارند