تاثیر فناوری نانو در صنعت نساجی هندوستان

هندوستان طی چند سال آینده شاهد انقلابی در صنعت نساجی خود خواهد بود. پس از موفقیت TUF، فناوری‌نانو زمینه دیگری است که انتظار موفقیت صنعت در آن بسیار است