تشکیل کمیته فنی فناوری های نانو در سازمان بین المللی استاندارد (ایزو)

در پی اعلام نیازهای بین المللی برای تشکیل یک کمیته فنی مربوط به نانوفناوری به سازمان ایزو، این سازمان پس از فراخوان برای عضویت در این کمیته فنی در اسفند سال ۱۳۸۳، اخیراً کمیته فنی ۲۲۹ (TC 229) را به فناوری های نانو اختصاص داده است.