گزارشی از دویست وهفتمین کنفرانس انجمن الکتروشیمی

دویست وهفتمین کنفرانس بین‌المللی انجمن الکتروشیمی در مرکز کنفرانس شهر کبک در مرکز استان کبک کشور کانادا از تاریخ ۲۵ الی ۳۰ اردیبهشت برگزار گردید. این کنفرانس عظیم بین‌المللی در شاخه‌های علو و تکنولوژی الکتروشیمی و حالت جامد در قالبهای مختلف سخنرانی پوستر نمایشگاه جلسات بحث و کلاسهای کوتاه‌مدت ارایه گردید. در این کنفرانس شش روزه ۱۸۰۱ مقاله در ۴۴ بخش ارایه گردید