برگزاری سمینار نانوتکنولوژی ، انقلاب صنعتی

سمینار فناوری نانو، انقلاب صنعتی توسط موسسه هنر آموزان فنون نو و موسسه ارتباط گستران انرژی ، ششم تیر ماه سال جاری در سالن همایشهای ساختمان راهبران پتروشیمی تهران، با حضور حدود ۵۰ تن از مدیران شرکت های ملی مناطق نقت خیز جنوب ،پالایش و پخش فرآورده های نفت ،شرکتهای مهندسی و توسعه (متن) ،زامیاد ،سایپا ، فولاد آلیاژی ایران ، وزارت راه و ترابری (معاونت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل)،شرکتهای پالایش نفت تهران ،اصفهان ،تبریز ،بندرعباس ، سازمان انتقال خون ، دارو سازی اسوه، بانکهای کارآفرین ، پارسیان و بیمه ایران با ارائه آقای دکتر جلیلی ، دانشیار دانشگاه کلمسون آمریکا برگزار شد.