جلوگیری از رشد باکتری‌ها با کمک باکی‌بال‌ها

محققان دانشگاه ولیس و انستیتوی فن‌آوری جرجیا کشف کرده‌اند، توده‌های C60 مواد ضد باکتری خوبی بوده و ممکن است بتوان آنها را مهار کرده و برای کاربردهایی مفید استفاده کرد، ولی ممکن است سلامتی اکوسیستم‌ها به خطر افتد.