نانوسیم های میکروبی

محققان دانشگاه ماساچوست آمریکا، برای نخستین بار موفق به کشف نانوسیم هایی به قطر ۳ تا ۵ نانومتر شده اند که توسط رشد و تکثیر نوعی باکتری به نام Geobacter ساخته شده است