آغاز ضبط سمفونی – نانو، بنای نو – توسط مجید انتظامی

مجید انتظامی که به تازگی سمفونی ایثار را اجرا کرده است هفته آینده ضبط سمفونی – نانو ، بنای نو – را که در چهارمومان نوشته شده و نوشتن آن شش ماه به طول انجامیده است، شروع می‌کند. ساخت این سمفونی توسط مجید انتظامی، به سفارش دبیرخانه ترویج ستاد توسعه ویژه فناوری نانو و با هدف اعلام جدیت ایران در زمینه دستیابی به فناوری‌های نوین و برتر صورت گرفته است.