معرفی گزارش الکترونیک نانو‌لوله‌های کربنی تحلیل فناوری و پیش بینی بازار

همان‌طور که می‌دانیم نانو‌لوله‌های کربنی(CNT) خواص فیزیکی، الکتریکی و گرمایی قابل توجهی دارند و دارای کاربردهای فراوانی می‌باشد که از میان آنها می‌توان به: حافظه‌های رایانه‌ای غیرفرار(non-volatile computer memories)، نمایشگرهای تلویزیونی با عملکرد بهتر از انواع امروزی موجود در بازار، محلولی برای اتصال درونی تراشه‌های بسیار سریع، مدارهای منطقی و پردازنده‌های فوق سریع، حسگرهای ارزان اما فوق‌العاده حساس و حتی انواع جدیدی از بسته‌بندی و محصولاتی برای مدیریت گرمایی اشاره کرد.