ورود مدلسازی نرم‌افزاری به دنیای واقعی

شرکت‌هایی که دارای مشکلات مشابه هستند بدون آنکه لزوماً با هم به رقابت بپردازند می‌توانند در کنار هم قرار گیرند. این کار به ما کمک می‌کند تا شرکت‌های بیشتری را که علاقه‌مند به طراحی موادی در سطح الکترونی و مولکولی هستند به کار بگیریم