جهت‌دارشدن تجارت فناوری‌نانو در ژاپن (قسمت اول)

خلاصه‌ای از سخنرانی دکتری نوبی کامبی در همایش ۲۷ نوامبر (۶ آذر) NANOMAT 2004 چین