دوچرخه‌های نانولوله‌ای در تور فرانسه

تور امسال فرانسه شاهد دوچرخه‌سوارانی از تیم phonak بود که از دوچرخه‌هایی با بدنه حاوی نانولوله‌های کربنی استفاده می‌کردند.