دومین کارگاه تخصصی نانوالکترونیک

از کلیه اعضای هیات علمی، اساتید، مدیران ارشدصنعت و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت صنایع و معادن، دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد رشته های شیمی، مهندسی شیمی، برق و فیزیک ثبت نام به عمل می آید.