اولین همایش نانوفناوری در وزارت نیرو برگزار شد

اولین همایش نانوفناوری در وزارت نیرو ۲۹ تیرماه سال جاری در سالن اجتماعات نیروگاه طرشت و در طی آن متخصصان این وزارتخانه با بررسی مشکلات و معضلات کشور در این زمینه راهکارهایی را با استفاده از فناوری نانو ارائه کردند.