استفاده از نانوذرات به منظور کاهش سمیت و افزایش کارایی داروهای ضد سرطان

دانشمندان دانشگاه میشیگان اخیراً موفق شده‌اند نانوذراتی را بسازند که داروهای شیمی‌درمانی را به درون سلول‌های سرطانی هدایت می‌کنند و این‌گونه فعالیت ضد‌‌ سرطانی داروی مذکور را افزایش می‌دهند درحالی‌که اثرات سمی دارو نیز کاهش می‌یابد