گزارشی از کنفرانس بین‌المللی مغناطیس در مسکو

کنفرانس بین‌المللی مغناطیس ۳ سال در میان در دنیا برگزار می‌گرددکه برگزاری این کنفرانس در دانشگاه ایالتی مسکو در سال جاری به علت مقارن بودن با ۲۵۰ سال تأسیس از اهمیت ویژه‌ای برخودار بود.