برگزاری هم اندیشی مقابله با خطرات زلزله در کشور با استفاده از فناوری نانو

اولین هم اندیشی استفاده از فناوری نانو در مقابل خطرات زلزله در کشور با موضوع کاربرد فناوری نانو در کنترل سازه، ۲۸ تیرماه ۸۴ سال جاری از ساعت ۱۶ الی ۱۹ توسط مرکز مطالعات توسعه و فناوری دانشگاه تهران در محل سالن کنفرانس مرکز رشد واحدهای فناوری پارک علم و فناوری برگزار شد و