عرضه دومین محصول نانوالکترونیکی شرکت نانومیکس به بازار

شرکت نانومیکس هم اکنون در حال تجاری‌سازی نوعی از دستگاه‌های آشکارساز نانوالکترونیکی، برای کاربردهای صنعتی و زیست‌پزشکی می‌باشد. این شرکت عرضه دومین دستگاه آشکارساز خود را که مبتنی بر فناوری SensationTM می‌باشد، اعلام نمود.