استفاده از نانولوله‌های کربنی برای درمان آسیب‌دیدگی مغز

محققان ایتالیایی توانستند، سلول‌های عصبی گرفته شده از ناحیه هیپوکامپوس مغز را بر روی شبکه‌ای از نانولوله‌های کربنی رشد دهند. این تیم تحقیقاتی از دانشگاه‌های Trieste، Ferrara، مرکز بین‌المللی تحقیقات پیشرفته و کنسرسیوم ملی علوم و فناوری مواد دریافتند، این نانولوله‌ها انتقال سیگنال عصبی مابین سلول‌ها را بهبود می‌بخشند.