استفاده از نانوذرات طلا برای تشخیص سرطان

محققان دارویی انستیتوی فناوری جرجیا در دانشگاه کالیفرنیا، عقیده دارند که نانوذرات طلا متصل به برخی از پادتن‌های ضد سرطان، به آسانی می‌توانند سلول‌های سرطانی را تشخیص دهند.