کنترل شرایط مولکولی توسط اتم باردار شده

محققان از دانشگاه آلبرتا در کانادا، مؤسسه بین‌المللی فناوری‌نانوی کانادا و دانشگاه لیورپول انگلیسی برای اولین بار نشان دادند که یک اتم منفرد باردار بر روی سطح سیلیسیم می‌تواند هدایت مولکول‌های نزدیک خود را تنظیم کند.