توان بالقوه نانوکامپوزیت‌های الاستیک برای کنترل لرزش

– دانشمندان انگلیسی ماده‌ای را کشف کردند که به اشعه مادون قرمز عکس‌العمل نشان می‌دهد. دانشمندان دانشگاه کمبریج نانوکامپوزیت الاستیکی که عکس‌العمل مکانیکی و برگشت‌پذیری را هنگام قرار گرفتن در معرض اشعه مادون قرمز دارد، کشف کرده‌اند.