برگزاری همایش فناوری نانو پیرامون شش کاربرد برتر و سودمند آن

موسسه فناوری نانو فورسایت که از سازمان های با سابقه در زمینه فناوری‌نانو است خبر از برگزاری همایشی در زمینه پیشرفت فناوری سودمند‌نانو۱ با تمرکز بر تکنیک‌های بسیار جدید داده است این همایش از ۲۲ تا ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵ در سانفرانسیسکو برگزار می‌شود.