معرفی کتابی در زمینه وضعیت تحقیقات نانولوله‌های کربنی

اسلاوا رو‌تکین و شکهار (Shekhar) کتاب جدیدی تألیف نموده‌اند که به بررسی وضعیت تحقیق در زمینه نانولوله‌ها می‌پردازد. این کتاب با عنوان فیزیک کاربردی نانولوله‌های کربنی۱، مبانی نظری، اپتیک و وسایل حمل و نقل اخیراً به وسیله انتشارات اسپرینگر و در ۱۲ فصل به چاپ رسیده است. تمام ۱۲ فصل این کتاب نوشته محققان برجسته در این زمینه است.