آغاز تحویل قدرتمندترین میکروسکوپ‌ دنیا

شرکت FEI تحویل میکروسکوپ‌های TEM خود را که دارای بالاترین قدرت تفکیک، می‌باشند شروع کرده است. قدرت تفکیک این میکروسکوپ‌ها ۷/۰ آنگستروم می‌باشد. این میکروسکوپ Titan نامیده شده است.