ساخت کریستالهای بلند از نمونه‌های کوچک

برای نخستین بار در جهان محققان آزمایشگاه AMES ، بلورهای فوتونیک سه بعدی که ۴mm2 سطح و ۱۲ لایه ارتفاع دارد را بدون استفاده از تجهیزات چند میلیون دلاری متداول مورد نیاز و اتاق تمیز ساختند. این تحقیقات می‌تواند منجر به ساخت ادواتی شود که امکان دستکاری و اصل