از بین بردن عفونت‌ها و آلودگی‌ها با استفاده از نانو ذرات نقره

به گفته کارشناسان آژانس خبری Nanoworld، نانو ذرات نقره می‌توانند عفونت‌های بیمارستانی را که در حدود۲ میلیون نفر را در آمریکا مبتلا کرده و باعث مرگ ۹۰۰۰۰ نفر از آنها شده است، از بین ببرند.