هدف قرار دادن سلول‌های سرطانی توسط نانو سلول‌ها

محققان انستیتوفناوری ماساچوست و مؤسسه تحقیقاتی پزشکی white head برای مقابله با سرطان یک نانو سلول ساخته‌اند که برای مقابله با سرطان از دو راهکار استفاده می‌کند: