تامین مالی ۱۷ میلیون دلاری شرکت آمریکایی iCurie

شرکت آمریکایی iCurie که یکی ازمشتریان برنامه کارآفرینان جهانی درانگلیس( GEP )است با تامین مالی به مبلغ ۱۷ میلیون دلار فعالیتهای خود را گسترش داد.