ایجاد غلظت های بالا از پروتئین ها توسط نانوسیالات

یک فیلترجدید در مقیاس نانو قادر است پروتیین ها را بر روی یک ابزار میکرو سیالی جمع آوری کند , که میتواند پیشرفت بزرگی را برای تلاش درجهت تشخیص پروتیین های نادر مربوط به مراحل اولیه سرطان باشد . :در تحقیقی که توسط محققان Mit انجام شده است،مشخص شده که تحقیقات در زمینه پروتئینها از نبود وسایل کار آمد برای جمع آوری سیالات بیولوژیکی رنج می برند بطوریکه پروتئینهای نادر به طور محسوسی می توانند توسط ابزارهای میکرو سیال شناسایی و جداسازی شوند.