وارد کردن مولکول‌های DNA به درون نانولوله‌ها

یکی از موارد امیدبخش استفاده از وسایل مبتنی بر نانوسیال،‌ عایق کردن و تجزیه مولکول‌های زنده و منفرد، مثل DNA است. این آرزو می‌تواند منجر به کشف راه‌های جدیدی برای سرطان شود و در حال حاضر نیز با توسعه وسایل مبتنی بر نانوسیال که می‌توانند مولکول‌های منفرد DNA را در نانولوله‌های سیلکونی برای مدت زیاد نگه دارند، به حقیقت بسیار نزدیک شده است. این پژوهش توسط محققین انستیتوی ملی سرطان آمریکا بررسی شده است و مقاله آن در مجله Nano letters به چاپ رسیده است.