موتورهای دنیای نانو

دانشمندان آزمایشگاه برکلی موفق به ساخت کوچک‌ترین موتور الکتریکی جهان شده‌اند که ممکن است در آینده از آن به عنوان موتور محرک در نانوابزارهای راه رونده، خزنده، شناگر و پرواز کننده استفاده شود.