گزارش فناوری‌نانو و باتری

انرژی با مصرف، تولید و توزیع انرژی تعریف می‌شود. فشار ملاحظات زیست‌محیطی- از جمله آلودگی آب و هوا و نابودی جنگلها- صنعت را به جستجوی روش‌هایی تشویق کرده است، تا سطح آلایندگی محصولات جانبی و خطرات زیست‌محیطی را کاهش دهد.