گامی بزرگ در جهت ساخت مدارهای کوچکتر

فیزیکدانان دانشگاه پنسیلوانیا، توانستند بر مشکل اساسی ساخت ادوات الکترونیک‌ بر پایه نانولوله‌ها غلبه کنند. این محققان در مقاله‌ای که در مجله Nature Materials به چاپ رسیده است، روشی را که برای ساخت مدارهای عملگر الکترونیکی از نانو لوله‌های کوچک کربنی استفاده می‌کنند را بیان کرده‌اند. محققان برای ساخت این مدارها، تراشه‌های نیمه هادی را در محلول معلق نانو لوله‌های کربنی به منظور رشد جهت‌دار نانو لوله‌ها در مدار، فرو بردند.