نانوبرس‌های حساس به دما

مواردی همچون پلاستیک و جریان الکتریکی معمولاً چیزهایی مانند عایق‌ها و یا کیس‌های کامپیوتری را در ذهن تداعی می‌کنند