از بین بردن تومورها به وسیله نانولوله‌های تحریک شده با لیزر

پژوهش‌گران در دانشگاه استنفورد آمریکا نانولوله‌های کربنی تک جداره را همراه لیزر برای نابودی انتخابی سلول‌های سرطانی بکار برده‌اند. نانولوله‌های اصلاح شده وارد سلول‌های سرطانی می‌شوند و بوسیله اشعه مادون قرمز، گرم می‌شوند و سلول‌های سرطانی را از بین می‌برن