حمایت های تشویقی ستاد در تیرماه سال‌جاری

برنامه حمایت های تشویقی ستاد از فعالیتهای انجام شده در زمینه فناوری نانو از دی ماه سال ۱۳۸۳ آغاز شد که با اسقبال خوب متخصصان، محققان، اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان فعال در عرصه این فناوری مواجه شده است ، به طوریکه تنها در تیر ماه سال جاری ۸۲ مورد مقاله ، پایان نامه و…. به کمیته توسعه منابع انسانی ستاد ارسال شده است که ۳ مقاله ۱۳ , ISI پایان‌نامه ارشد ،۴ پایان‌نامه دکتری و۱۲ کنگره خارجی ، داوری شده اند و نتایج آن به اطلاع متقاضیان رسیده است و باقی در دست داوری می باشند.