گسترش مزایای سرامیک‌های بسیار سخت

در شماره ۵ آگوست مجله Science کشف جدیدی منتشر شده است که می‌تواند روند طراحی موادی با سختی در حد الماس را در ضمن حفظ انعطاف‌پذیری مشابه فلزات را تسریع نماید.