محققان دانشگاه Northwestern موفق به ساخت نانوخودنویس با سرعت بالا شدند

نانو خودنویس با سرعت بالا، جوهر را بطور پیوسته به داخل آرایه ای از نوک ها وارد می کند تا آنرا برروی سطح بنشاند. این نانوخودنویس، شامل نانونوکهای توزیع کننده ویژه ای است که سیال را از مخزن تا نوک نانومتری آن انتقال می دهد