حرکت حسگرهای زیست‌تراشه‌ای توسط باکتری‌ها

محققان در حال تلاش برای اتصال سلول‌های زنده به تراشه‌های کامپیوتری می‌باشند. سلول های زنده حسگرهای فوق‌العاده‌ای هستند و می‌‌‌ توانند رفتار های زیستی را به خوبی ارزیابی و تقلید کنند و قطعات الکترونیکی در تحلیل داده ها مثال زدنی هستند.