امکان ارزیابی آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو توسط کاربران

از این پس کاربرانی که از خدمات آزمایشگاههای عضو شبکه فناوری نانو استفاده می کنند، می توانند بصورت آنلاین نظرات خود را در مورد خدمات دریافت شده از آزمایشگاه های عضو شبکه با مدیریت شبکه در میان بگذارند.