فناوری نانولوله های الماسی راهی جدید برای محصولات الکترونیکی

نانولوله‌های الماسی جدیدترین مواد امیدبخش برای کاربردهای فناوری پیشرفته هستند و تحقیقاتی که در آزمایشگاه ملی ارگون وابسته به وزارت انرژی آمریکا انجام شده، نگرش جدیدی نسبت به طبیعت نانوالماس ایجاد می‌کند.