تولید اولین محصول تجاری فناوری نانو با نام نانوسید

نانو نصب پارس تحت پوشش شرکت نصب نیروی ایران اقدام به تولید اولین محصول نانو فناوری ایران با نام تجاری Nanocid بر پایه نانو نقره نموده است که قابلیت های جالب توجهی مانند میکروب‌کشی، قارچ کشی و آنتی باکتریالی بسیار قوی حتی در غلظت های پائین دارد.