ساخت میکروآرایه‌های DNA با نانومُهرزنی

محققان دانشگاه فناوری ماساچوست و دانشگاه Commonwealth ویرجینیا در آمریکا بر این باورند، روش چاپ نانوُمهرزنی اَبَرمولکولی آنها می‌تواند موجب تولید انبوه نانوابزارهای گوناگون گردد. در این روش از هیبریداسیون DNA برای تکرار یک الگوی خاص، با دقتی در حدود ۴۰ نا