طرح Yashnanotech دراحداث کارخانه در مومبایی

Yashnanotech در مومبایی یکی ازبخش های گروه سرمایه گذاری Yash Management & Satellite است و درحال برنامه ریزی برای ایجاد کارخانه تولید تجهیزات فن آوری نانو در Hyderabad است. اولین پروژه سرمایه گذاری درهند، در Maharashtm با سرمایه گذاری بالغ بر ۲۲٫۵ میلیون روپیه آغاز شد. همچنین این شرکت می تواند ازقراردادهای جهانی برای استفاده ازفرصتهادرفن آوری نانو استفاده کند.